Javascript, Programming

Chạy C++ trong trình duyệt – asm.js

Hôm nay tôi đọc được bài này:

http://ubercode.de/blog/why-asm-js-is-a-big-deal-for-game-developers?utm_source=html5weekly&utm_medium=email

Hình như chúng ta có thể dùng thư viện asm.js để chạy code C++ trong trình duyệt, có nghĩa là chúng ta có thể viết được những đoạn code nhanh *** ở client-side. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy những game tầm cỡ console cùng thời chạy trên trình duyệt chăng?

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s